Valné zhromaždenie – 14.3.2017 v hoteli Chopin

Dňa 14.3.2017 o 9.30 sa v hoteli Chopin konalo valné zhromaždenie SASP s nasledovným programom: Otvorenie VZ Správa o činnosti Prezídia v r. 2016 Schválenie účtovnej závierky za rok 2016 Schválenie rozpočtu na rok 2017… read more →