Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

 Registračný formulár

Účastník

Meno:

Priezvisko:


Kontakt

E-mail:

Telefón:


Fakturačné údaje

Obchodné meno:

Ulica, číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

IČO:

IČ DPH:


Bankové spojenie

IBAN:

SWIFT:

Súhlasim so spracovaním osobných údajov

Účastník udeľuje Slovenskej asociácii sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) a jeho sprostredkovateľom výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačné údaje (obchodné meno, ulica, číslo, mesto, PSČ, štát, IČO, IČ DPH, IBAN, SWIFT), fotografie z podujatia. Tento súhlas udeľuje účastník na dobu trvania tohto vzdelávacieho podujatia a zároveň na dobu 5 rokov po skončení trvania tohto vzdelávacieho podujatia. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP), ako aj o právach oprávnenej osoby, sú zverejnené na internetovej stránke http://www.sasp.sk a/alebo budú účastníkovi resp. oprávnenej osobe poskytnuté písomne na základe jeho žiadosti.

Bližšie informácie nájdete na stránke: Zásady ochrany osobných údajov.

Informácie

Miesto:

Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava

Dátum:

16.10.2018 od 8:00 do 16:00

Účastnícke poplatky:

Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok:
Do 30. septembra 2018

 • 99 € za účastníka
 • 69 € za účastníka (člen SASP/AFISP)

Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok:
Od 01. októbra 2018 do 16. októbra 2018

 • 109 € za účastníka

Všetky ceny sú vrátane DPH

Fakturačné údaje:

 • Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve
 • Business centrum ARUBA
 • Galvaniho 7/D
 • 821 04 Bratislava
 • IBAN: SK29 1100 0000 0026 2471 2312
 • Variabilný symbol pre firmy a SZČO:
  IČO
 • Variabilný symbol pre FO:
  mobil tel. číslo v tvare 09XX XXXXXX

Ubytovanie

V prípade záujmu o ubytovanie v rámci konania konferencie je možné využiť ponuku hotela.

Cena ubytovania:

 • 150 € / noc – 2 posteľová izba / 2 osoby
 • 100 € / noc – 2 posteľová izba / 1 osoba

 

Back to Top