Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

SIBAF 2014.

Project Description

Novinkou tohotoročného Fóra sprostredkovateľov poistenia SIBAF 2014 bola networkingová zóna, ktorá slúžila ako miesto stretnutí a diskusií pre zástupcov poisťovní, sprostredkovateľov a ďalších odborníkov, ktorí pôsobia na poistnom trhu. Záujemcovia, ktorí dali prednosť pred programom v hlavnej alebo vedľajšej sále pred takýmto neformálnejším nadväzovaním kontaktov, sa mohli v priestore medzi sálami zastaviť v stánkoch, kde sa prezentovali poisťovne aj iné firmy.
Program bol oproti predošlým 8. ročníkom konferencie SIBAF bohatší a rozdelený do dvoch sál – hlavnej a vedľajšej. Panelové diskusie, zaujímavé prezentácie, samostatné workshopy pre začínajúcich maklérov a vedúcich zamestnancov a networkingová zóna…To všetko toho roku prilákalo a zaujalo viac ako 200 účastníkov.

Program hlavná sála

8.00 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.15 Otvorenie

Michaela Chebeňová, Prezidentka SASP

Martin Sinčák, SASP

9.15 – 9.40 Charakteristika trhu sprostredkovania poistenia v SR a jeho transparentnosť

Peter Baláž, Ekonomická univerzita Bratislava

9.45 – 10.45 Odborná spôsobilosť sprostredkovateľa poistenia / panelová diskusia

Moderuje: Ľuboslav Kačalka, TREND

Diskutujúci: Rastislav Podhorec, AFISP

Štefan Velčický, NBS

Jozefína Žáková, SLASPO

Róbert Poór, SARM

10.45 – 11.30 Prestávka na makovú štrúdľu a Business Networking

11.30 – 12.15 Voda a jej pohyb po zemi

Michal Hazlinger, MŽP SR

12.15 – 13.30 Obed

13.30 – 14.30 Úloha poisťovacieho makléra pri riešení poistnej udalosti  / panelová diskusia

Moderuje: Viktor Tegelhoff, Osobnosť SIBAF

Diskutujúci:  Jozef Hrdý, Allianz Slovenská poisťovňa

Marcela Boleková, SASP

Pavol Rohutný, Advokátska kancelária Rohutný & spol.

14.30 – 14.45 Prestávka

14.45 – 16.15 Legislatívne prostredie v SR, pripravované zmeny 

Dušan Katonák, MF SR
Štefan Velčický, NBS

Imrich Fekete, SKP, Osobnosť SIBAF

Martin Michal, SASP

16.15 – 16.30 Ukončenie fóra sprostredkovateľov

Program vedľajšia sála

9.15 – 11.15 Vedúci zamestnanec / Seminár

Skúsenosti s realizáciou dohľadu zo strany sprostredkovateľa poistenia

Vladimír Matuščin, SASP

Skúsenosti s realizáciou dohľadu zo strany NBS

Mária Jacková, NBS

11.30 – 12.00 Ako ekologicky, ekonomicky a efektívne odstrániť škodu v bytovom dome

Prípadová štúdia, Michal Straka, SANAC

12.05 – 12.30 Riziká kybernetických útokov

Prípadová štúdia,  Tomáš Zaťko, CITADELO

13.30 – 15.45 Výzvy začínajúceho makléra a ako sa s nimi popasovať?

Seminár pre začínajúcich poisťovacích maklérov

Vystupujúci:

Marian Bátovský, QBE Insurance

Alica Kršáková, SASP, Osobnosť SIBAF

Tomáš Potúček, ALLIANZ Slovenská poisťovňa

Martin Volek, CEO Volis International

Related Projects

Back to Top