Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

SIBAF 2013.

Project Description

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve zorganizovala konferenciu SIBAF (Slovak Insurance Broker and Agent Forum) už po 8. krát a aj toho roku sa na konferencii zúčastnili desiatky sprostredkovateľov poistenia z celého Slovenska, ale tiež zástupcovia poisťovní, Národnej banky Slovenska, Úradu na ochranu osobných údajov a v neposlednom rade zaujímaví hostia zo zahraničia.

Veľkou témou tohoročných diskusií bolo prinavrátenie pojmu poisťovací maklér do slovenskej legislatívy. Naše zákony ho v minulosti poznali, no vymizol najmä vzhľadom na zjednotenie kategórií finančných sprostredkovateľov pre viaceré typy finančných služieb (sprostredkovanie poistenia, úverov, stavebného sporenia, dôchodkového zabezpečenia, cenných papierov). Podstata našej práce je však celkom iná.

O potrebe zavedenia pojmu poisťovací maklér hovorili aj naši zahraniční hostia. Predseda Európskej federácie sprostredkovateľov poistenia (BIPAR ‑ European Federation of Insurance Intermediaries), ktorej členom je SASP od roku 1997, Paul Carty dokonca uviedol, že je šokovaný, že slovenská legislatíva tento pojem nepozná.

Ďalšou dôležitou témou konferencia bola príprava smernice IMD II. Helmut Tenschert z Rakúskej asociácie poisťovacích maklérov upozornil, že na pôde EU sa stále diskutuje o zákaze provízií a teda že odmeňovanie by malo byť buď formou honoráru alebo provízie. So zaujímavou prednáškou vystúpil aj Jiří Nepala, poisťovací maklér pôsobiaci na českom a slovenskom poistnom trhu zo spoločnosti Renomia.  Hovoril o tom, že v Česku využíva služby poisťovacích maklérov absolútna väčšina firiem, organizácií, inštitúcií, či profesijných združení. Maklérov si u našich západných susedov mimoriadne vážia a rešpektujú ich názor. Informovanosť o tom, čo makléri robia a čo od nich môžu klienti očakávať je v Česku na veľmi vysokej úrovni, čo vytvára prirodzený tlak na kvalitu maklérskych služieb.

Related Projects

Back to Top