Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

SIBAF – Slovak Insurance Broker and Agent Forum

SIBAF® špeciál 2018 – 23.01.2018

História SIBAF

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poistení usporiadala v roku 2005 prvé Slovenské fórum agentov a maklérov a začala novú spoločensko – edukatívnu éru.

Na začiatku stála iniciatíva O. Borka, vytvoriť platformu pre diskusiu o legislatívnych otázkach sprostredkovania poistenia a implementácie Smernice IMD I. Zvyšovanie záujmu o diskusiu a vzdelávanie rozvinulo konferenciu vo viacerých smeroch. Dnes už dobre známy SIBAF zastrešuje najmä podujatia orientované na odborné vzdelávanie sprostredkovateľov poistenia, ktorí pôsobia predovšetkým v rámci neživotného poistenia.

Cieľom SIBAF fóra stále zostáva diskusia o podstate činnosti sprostredkovania poistenia a verejné komunikovanie názorových postojov jednotlivých aktérov, ktorí pôsobia v spoločnej oblasti.

Semináre, workshopy a diskusie organizované pod hlavičkou SIBAF koncepčne a tematicky zabezpečujú profesionáli zo SASP a SARM (Slovenská asociácia rizikového manažmentu). Témy sú zamerané na činnosť poisťovacích maklérov v segmente podnikateľských a priemyselných rizík tak, aby odrážali jej teoretickú aj praktickú stránku. Sprostredkovanie poistenia je odborná činnosť s presahom do rôznych ekonomických, technických a právnych disciplín. Preto sú prednášajúci z rozličných oblastí, súvisiacich s povahou poistenia – súdni znalci, účtovníci, právnici, predstavitelia technických profesií, ale aj zástupcovia NBS a štátnej správy.

Pravidelnými hosťami v rámci diskusií a prezentácií na podujatiach SIBAF sú predstavitelia SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) a AFISP (Asociácia finančných sprostredkovateľov).

SIBAF založil aj tradíciu, ktorá priťahuje pozornosť odbornej verejnosti. Organizuje anketu SIBAF Award  na základe ktorej vyhlasuje Najlepšiu poisťovňu. Oceňuje celoživotný prínos výnimočných ľudí pôsobiacich v oblasti poisťovníctva pod názvom Osobnosť SIBAF. Motivuje mladých začínajúcich profesionálov už na akademickej pôde súťažou Najlepšia diplomová práca.

Počas úspešného obdobia existencie tohto ambiciózneho projektu sa zvyšoval počet účastníkov, ako aj záujem partnerov o podporu podujatia. V roku 2014 sa SIBAF rozdelil na 2 odlišné časti – SIBAF semináre a SIBAF Fórum. Obe sa však koncepčne dopĺňajú a prispievajú k zvyšovaniu profesionality poisťovacích maklérov. Takto napĺňajú aj jeden z kontinuálnych cieľov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poistení.

Back to Top