Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk

Prezídium SASP

Ing. Michaela Kristiníková

Prezidentka SASP

INPOL SK s.r.o.
+421 905 452 990

Ing. Oliver Borko

Člen prezídia SASP

Assure, s.r.o.
+421 903 659 267

Ing. Ondrej Faith

Člen prezídia SASP

Medical & Financial Consulting, s.r.o.
+421 905 411 885

Mgr. Miloš Gáfrik

Člen prezídia SASP

Respect Slovakia, s.r.o.
+421 915 838 311

Ing. Martin Michal

Člen prezídia SASP

RENOMIA, s.r.o.
+421 907 781 621

Back to Top