Anketa SIBAF Award – Najlepšia poisťovňa 2017

Vážená pani /pán, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) vyhlasuje 10. ročník ankety SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa, do ktorej sa zapája široká nezávislá odborná verejnosť z oblasti sprostredkovania poistenia. Každá… read more →