Kontaktujte nás: sasp@sasp.sk
19feb

Pripomienky k návrhu zákona …. / 2018 o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Pripomienky k návrhu zákona …. / 2018 o dani z poistenia a o zmene... Viac info →
25jan

Opatrenie Národnej banky Slovenska (o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska)

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Pripomienky k Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018, ktorým sa mení a dopĺňa... Viac info →
22jan

SIBAF špeciál 2018 – Čo prináša novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

0 Komentov
  Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) organizuje odborné vzdelávacie podujatie SIBAF špeciál 2018 na aktuálnu tému: Čo prináša novela zákona... Viac info →
15jan

Vyjadrenie k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII zo dňa 18. 12. 2017

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Vyjadrenie k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII zo dňa 18. 12. 2017 21.12.2017 .pdf Zobraziť všetky dokumenty... Viac info →
15jan

Vyjadrenie k Návrhu Vyhlášky z … 2017 Ministerstva financií Slovenskej republiky Slovenskej republiky č. …/2017 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Vyjadrenie k Návrhu Vyhlášky z … 2017 Ministerstva financií Slovenskej republiky Slovenskej republiky č.... Viac info →
02nov

Pozvánka na osobitné finančné vzdelávanie

0 Komentov
Vážení členovia SASP pozývame vás dňa  22.11.2017 od 9.00 do 12.30h na stretnutie členov SASP  k téme „OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE“. Predmetom... Viac info →
27okt

Stanovisko Prezídia SASP k návrhu zmeny vyhlášky č.600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní

0 Komentov
Osobitné finančné vzdelávanie je len jednou zložkou vzdelávania sa sprostredkovateľov na finančnom trhu. Aký veľký rozsah vzdelania chce sprostredkovateľ dosiahnuť... Viac info →
12okt

Najlepšia poisťovňa roka – Výsledky SIBAF® Award 2017

0 Komentov
SIBAF Award nastavuje poisťovniam zrkadlo   Počas odborného podujatia SIBAF Fórum 2017 v bratislavskej Refinery Gallery boli už po desiaty raz... Viac info →
20sep

Anketa SIBAF Award – Najlepšia poisťovňa 2017

0 Komentov
Vážená pani /pán, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) vyhlasuje 10. ročník ankety SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa, do ktorej sa... Viac info →
19sep

SIBAF forum 2017 – Program a registrácia

0 Komentov
Program podujatia SIBAF forum 2017 má za cieľ poukázať na súčasné faktory a prvky technologického a legislatívneho vývoja, ktoré už ovplyvňujú... Viac info →
11júl

Pripomienky k novele zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Pripomienky k novele zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a... Viac info →
27jún

Návrh zákona zo dňa 19.06.2017 – LP/2017/463 je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

0 Komentov
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/463 (priamy link na úvodnú stránku materiálu) Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Analýza vplyvov... Viac info →
22jún

Rezervujte si v kalendári termín pre SIBAF forum 2017!

0 Komentov
Už 12. októbra sa v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave uskutoční ďalší ročník podujatia SIBAF forum. Rezervujte si termín vo... Viac info →
11máj

REGISTRÁCIA – SIBAF® workshopy & semináre 2017

0 Komentov
Ďalšie z podujatí z oblastí vzdelávania sprostredkovateľov poistenia predovšetkým z oblasti neživotného poistenia SIBAF ws 2017 sa uskutoční 6. júna... Viac info →
04máj

Nový pridružený člen SASP

0 Komentov
Od 01.05.2017 je novým pridruženým členom SASP spoločnosť PROSIGHT Slovensko a.s. — Kompletný zoznam členov nájdete TU —... Viac info →
29mar

Pripomienky k návrhu na úpravu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty a regulácia daňových nákladov

0 Komentov
Návrh považujeme sa mätúci, nejasný, výrazne nevývažený, diskriminujúci a likvidačný pre fungovanie finančných agentov v podmienkach Slovenskej republiky.  Názov dokumentu... Viac info →
29mar

VIDEO: Ministerstvo plánuje siahnúť finančným agentom na platy

0 Komentov
Ministerstvo financií chce regulovať systém provízií pre finančných poradcov a tiež posilniť ich odbornosť. Novela zákona by sa tak týkala... Viac info →
28mar

Zasadnutie legislatívnej komisie

0 Komentov
27.3.2017 zasadala legislatívna komisia kvôli listu na ministerstvo financií v ktorom SASP vyjadrila svoje postoje voči novej navrhovanej regulácii pri finančnom sprostredkovaní.... Viac info →
14mar

Valné zhromaždenie – 14.3.2017 v hoteli Chopin

0 Komentov
Dňa 14.3.2017 o 9.30 sa v hoteli Chopin konalo valné zhromaždenie SASP s nasledovným programom: Otvorenie VZ Správa o činnosti Prezídia v r. 2016 Schválenie... Viac info →
01mar

List na MFSR

0 Komentov
Pripomienky Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve k 1. pracovnej verzii zákona č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a... Viac info →
17feb

Nový pridružený člen SASP

0 Komentov
  Názov IČO: Sídlo/Fakturačná adresa Risk Management Consulting, s.r.o. 35776544 Pribinova 30, 811 09 Bratislava   Kompletný zoznam členov  ... Viac info →
30jan

PREMIUM – nová poisťovňa na slovenskom trhu

0 Komentov
  Od 1. januára 2017 na Slovensku pôsobí nová poisťovňa. PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, poskytuje... Viac info →
23dec

Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok!

0 Komentov
Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017 praje prezídium SASP.  ... Viac info →
15dec

List do Allianz – SP

1 Komentov
Vyjadrenie k žiadosti o zmenu finančného agenta pri výkone finančného sprostredkovania – Pokyn pre finančných agentov Názov dokumentu Dátum aktualizácie... Viac info →
12dec

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o 8%

0 Komentov
  Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) v súvislosti so schváleným znením upraveného vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon... Viac info →
12dec

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o poisťovníctve

0 Komentov
  Novela sa týka rozšírenia osempercentnej odvodovej povinnosti z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky... Viac info →
02dec

Zomrel Viktor Tegelhoff, osobnosť slovenského poisťovníctva

0 Komentov
Včera, 1. decembra 2016 navždy odišiel jedinečný človek, významná osobnosť našej komunity Viktor Tegelhoff. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude... Viac info →
09nov

Stretnutie s guvernérom NBS

0 Komentov
Ing. Martin Michal sa zúčastnil stretnutia s guvernérom NBS a finančnými subjektami na trhu. Dozvedel sa, že ekonomika nateraz napreduje, všetky ekonomické ukazovatele... Viac info →
02nov

SIBAF® konferencia s OFV (program)

0 Komentov
  Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu Ján Ďurkovič, ČSOB Poisťovňa Protiprávny úkon, škoda, príčinná súvislosť a zavinenie, vrátane relevantnej súdnej judikatúry... Viac info →
27okt

Pozvánka na Konferenciu Kolektívneho investovania na Slovensku

0 Komentov
  Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku je určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným... Viac info →
12okt

Výsledky SIBAF® award 2016

0 Komentov
Tlačová správa Nezávislí odborníci z radov sprostredkovateľov neživotného poistenia  v ankete  SIBAF® award  2016 ocenili   najlepšie  poisťovne v kategórii poistenia priemyslu a podnikateľov a ... Viac info →
07okt

SIBAF forum 2016 – nové priestory, viac tém. Rezervujte si termín!

0 Komentov
V poradí 11. ročník podujatia SIBAF forum sa uskutoční 12. októbra 2016 v Bratislave, priestoroch Refinery Gallery. Na základe spätnej... Viac info →
07okt

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom... Viac info →
26sep

SASP vyjadrila zásadné pripomienky k odvodu NZP.

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Pripomienky k odvodu NZP 26.09.2016 .pdf Zobraziť všetky dokumenty SASP vyjadrila zásadné pripomienky k odvodu NZP.... Viac info →
25sep

Národná banka Slovenska – Dni finančného spotrebiteľa

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Národná banka Slovenska – Dni finančného spotrebiteľa 25.09.2016 .pdf Súčasťou programu bude aj zážitkové... Viac info →
25sep

SASP vpracovala návrh právnej úpravy subjektu „poisťovací maklér“ a „podriadený poisťovací maklér“.

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Právna úprava subjektu „poisťovací maklér“ a „podriadený poisťovací maklér“ 25.09.2016 .pdf Zobraziť všetky dokumenty... Viac info →
08sep

Pozvánka na MF SR na rozporové konanie k 8 % odvodu z NŽP + PRIPOMIENKY SASP

0 Komentov
Názov dokumentu Dátum aktualizácie Formát súboru Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve 08.09.2016... Viac info →
28máj
03máj

Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú

0 Komentov
  Sme v hoteli Grand, lokalita Jasná, Nízke Tatry. Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre... Viac info →
26apr

Stretnutie SASP s AFISP

0 Komentov
Téma: Implementácia IDD a novely zákona č. 186/209 Z.z.... Viac info →
18apr

Vláda schválila programové vyhlásenie

0 Komentov
  Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktorého návrh dnes schválil vládny kabinet, kladie dôraz na 4 prierezové politiky, ktorými bude boj... Viac info →
18apr

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2015

0 Komentov
Analýza slovenského finančného sektora za rok 2015 Zobraziť... Viac info →
17apr

Stretnutie k novele zákona

0 Komentov
  Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého... Viac info →
08apr

Najlepšia diplomová práca

0 Komentov
  Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým... Viac info →
30mar

Osobnosť SIBAF

0 Komentov
  Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia... Viac info →
Back to Top