SIBAF špeciál 2018 – Čo prináša novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) organizuje odborné vzdelávacie podujatie SIBAF špeciál 2018 na aktuálnu tému:

Čo prináša novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

TERMÍN:

23.01.2018 od 8:00 do 15:00

MIESTO:

DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava, sála Waldorf (1. poschodie).
Parkovanie je zabezpečené v podzemných garážach hotela a nie sú s ním spojené žiadne ďalšie náklady.

PARKOVANIE:

Parkovanie je zabezpečené v podzemných garážach hotela. V týchto garážach je parkovisko vyhradené pre hotel a pre STARZ. V prípade obsadeného hotelového  parkoviska je možné využiť aj miesta v parkovisku STARZ. Pri vstupe na parkovisko obdržíte parkovaciu kartičku, ktorú nám pri registrácii predložíte. My si poznačíme Vaše meno a oznámime ho recepcii. Pri odchode Vám na recepcii parkovaciu kartičku na Vaše meno odblokujú a s parkovaním nemáte spojené žiadne náklady.

PROGRAM PODUJATIA:

08:00 – 09:00 Registrácia

09:00 – 12:30 Odborný program

09:00 – 09:15 Otvorenie SIBAF špeciál (Michaela Kristiníková, prezidentka SASP)
09:15 – 10:00 Prvý okruh: Právne vzťahy k tretím stranám (Adrián Gabura)
10:00 – 10:45 Druhý okruh: Právne vzťahy v rámci siete vnútornej organizácie (Oľga Hromníková, Vladimír Matuščin)

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:15 Tretí okruh: Zmeny informačných povinností a úkonov vo vzťahu ku klientom (Vladimír Matuščin, Miloš Gáfrik)
12:15 – 12:30 Štvrtý okruh: Zmeny týkajúce sa priamo poisťovní ( Miloš Gáfrik)

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 15:30 Moderovaná diskusia

Otvorené otázky a riešenia v zákone č. 186/2009 Z.z, a diskusia týkajúca sa implementácie. V tejto časti budú aj zodpovedané otázky odborníkmi z MF SR a z NBS, ktoré ste mali ako účastník možnosť dopredu poslať pri prihlasovaní.

Prednášajúcimi budú zástupcovia členov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).Našou snahou je pomôcť Vám s implementáciou novely zákona č.186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Účastníci tohto podujatia budú môcť už v priebehu decembra 2017  klásť otvorené otázky súvisiace s implementáciou novely, ktoré sa Vám v súčinnosti s NBS alebo MFSR pokúsime na podujatí  zodpovedať.

Registrácia je ukončená!

REGISTRÁCIA

ÚČASTNÍCKE POPLATKY:

Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok do 14.01.2018
  • Člen SASP 69 €
  • Nečlen SASP 99 €
Prihláška a zaplatený účastnícky poplatok od 15.01.2018
  • Jednotná cena za účastníka 109 €
Vopred ďakujem za Vašu účasť. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte.

S úctou
Michaela Kristiníková
prezidentka
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP)