Anketa SIBAF Award – Najlepšia poisťovňa 2017

Vážená pani /pán,

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) vyhlasuje 10. ročník ankety SIBAF Award® Najlepšia poisťovňa, do ktorej sa zapája široká nezávislá odborná verejnosť z oblasti sprostredkovania poistenia.
Každá poisťovňa netrpezlivo čaká na výsledky ankety SIBAF Award®. Ocenená poisťovňa si svoje popredné umiestnenie nesmierne váži a celý rok sa ním viditeľne verejne prezentuje.
My, sprostredkovatelia poistenia, sme partnermi poisťovní. Bez nich nedokážeme robiť svoj biznis. Komunikujeme s nimi a riešime požiadavky našich klientov. Preto má táto anketa svoj význam – ako spätná väzba poisťovniam, ako nastavenie zrkadla tohto partnerského vzťahu. Preto by sme si mali uvedomiť dôležitosť hlasovania každého z nás. Využite príležitosť jedenkrát v roku vyjadriť svoj názor na prácu poisťovní.
Prosím, venujte 15 minút Vášho času a vyplňte hlasovacie lístky. Pomáhate tým nastaviť barometer kvality slovenského poisťovníctva a zdravý partnerský vzťah s poisťovňami.
Hlasovanie prebieha podľa pravidiel ankety od 18.9. do 6.10.2017 (vrátane), formou vyplnenia hlasovacích lístkov, ktoré sú v prílohe tohto emailu. Každá spoločnosť – právnická osoba s licenciou SFA, FP alebo sprostredkovateľ z iného členského štátu – môže vyplniť maximálne tri hlasovacie lístky od svojich zamestnancov, alebo PFA.

Hodnotia sa dve kategórie:

  • Najlepšia poisťovňa v poistení priemyselných a podnikateľských rizík
  • Najlepšia poisťovňa v havarijnom poistení vozidiel

Vyplnené hlasovacie lístky prosím zašlite naskenované na e-mailovú adresu sibafaward@sasp.sk
Výsledky ankety budú oficiálne vyhlásené na podujatí SIBAF® fórum 2017, ktoré sa koná 12. októbra 2017 v Refinery Gallery Bratislava.

Vopred ďakujem za Vašu účasť v ankete.
S pozdravom
Ing. Michaela Kristiníková
prezidentka Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve