Rezervujte si v kalendári termín pre SIBAF forum 2017!

12. októbra sa v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave uskutoční ďalší ročník podujatia SIBAF forum.

Rezervujte si termín vo Vašom kalendári! Najmä v aktuálnom dianí v našej brandži je to viac ako dôležité.

Máme za to, že je nielen dôležité neustále sa vzdelávať a odborne napredovať, ale sa o veciach a dianí aj rozprávať. A práve to je cieľom podujatia SIBAF forum v bratislavskej Refinery Gallery, ktorá je absolútnou symbolikou našej, často v industriálnom prostredí sa odohrávajúcej, práce.

V rámci organizácie tohto ročníka podujatia sme na základe skúseností a vašej spätnej väzby vyriešili usporiadanie priestoru tak, aby sme sa vyhli problémom s akustikou a svetelnosťou priestorov.

 V čom sa budeme vzdelávať?

Odborný program bude opätovne prebiehať v 3 miestnostiach.

Napríklad v téme, ktorej je dôležité venovať veľkú pozornosť, a to GDPR (aktuálna téma regulácie ochrany osobných údajov) v práci sprostredkovateľa poistenia sa budeme venovať v časovo širšom progamovom bloku. Zároveň v tomto bloku pripravujeme prezentácie a diskusie o tzv. Cyber poistení s teoretickým aj praktickým vysvetlením jednak vo vzťahu k vlastnej činnosti sprostredkovateľa poistenia (SFA) a jednak vo vzťahu k risk manažmentu IT našich klientov.

Nevynecháme ani odborné témy z oblasti poistenia neživotného aj životného.

 

O čom sa budeme rozprávať?

Čaká nás množstvo panelových diskusií, ale aj priestoru na súkromné debaty, ktorých sa zúčastnia zástupcovia poisťovní, advokáti, súdni znalci a iní odborníci, ktorých práca súvisí s poisťovníctvom.

Kvalita služby, servisu poisťovacieho makléra pre klienta je zásadná v pre jeho získanie a následné udržania.Aké sú trendy v tejto oblasti, prípadne ako sa môžeme inšpirovať z iných typov služieb?

Jednou z hlavných tém bude postavenie sprostredkovateľov poistenia vo vzťahu k práci s informačnými technológiami, ktorá má vplyv nielen na pracovný čas sprostredkovateľa poistenia, ale úmerne aj na nákladovosť práce. Ide o pokračovanie témy, ktorá na ostatnom fóre vzbudila záujme a vyslúžila si veľký úspech.

Diskusný priestor venujeme aj iným pálčivým a dôležitým témam našej brandže, ktoré môžu ovplyvniť nielen náš pracovný, ale do značnej miery aj súkromný život.

Networking zóna

Stretnite obchodných partnerov v priestoroch centrálnej časti podujatia, budete môcť vzájomne komunikovať s účastníkmi, osviežiť existujúce, nadviazať nové kontakty a využiť priestory partnerskej zóny.

 Budeme aj oceňovať!

Súčasťou podujatia je tradične vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien ankety SIBAF Award Najlepšia poisťovňa.

Program budeme postupne predstavovať, rezervujte si termín vo svojich diároch a sledujte našu stránku.