Valné zhromaždenie – 14.3.2017 v hoteli Chopin

Dňa 14.3.2017 o 9.30 sa v hoteli Chopin konalo valné zhromaždenie SASP s nasledovným programom:

  1. Otvorenie VZ
  2. Správa o činnosti Prezídia v r. 2016
  3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016
  4. Schválenie rozpočtu na rok 2017
  5. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2017
  6. Schválenie zriadenia vzdelávacej komisie
  7. Rôzne – informácia M. Sinčáka o SIBAF

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.