SIBAF® konferencia s OFV (program)

 

Predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu
Ján Ďurkovič, ČSOB Poisťovňa

Protiprávny úkon, škoda, príčinná súvislosť a zavinenie, vrátane relevantnej súdnej judikatúry z oblasti:

 • Osobitné druhy zodpovednosti (Veci prevzaté, veci odložené, zodpovednosť za konanie maloletých §421, §422, § 433 OZ)

Požiarne deliace konštrukcie a ich vplyv na oddelenie požiarnych komplexov
Tomáš Tragan, Renomia

 • Rozdelenie požiarnych deliacich konštrukcií podľa typov a vysvetlenie vplyvu požiarnych dverí na stanovenie PML (Potential Maximum Loss) v prípade požiarnych celkov.
 • Odborná prednáška spojená s praktickou ukážkou požiarnych dverí zn. HASIL a vysvetlením ich náležitostí.

Skupinové životné poistenie pre zamestnancov
Adrian Strečko, METLIFE

Priority zamestnávateľov / zamestnacov v prípade nastavení produktov skupinového životného poistenia v rámci programu zamestnaneckých benefitov?

 • Príprava ponuky a správa benefitného programu z pohľadu sprostredkovateľa
 • Praktické príklady poistných udalostí, prehľad rizík a výluk

Zabezpečenie proti krádeži / dvere
Marek Vöröš, Colonnade Insurance

Ste si istí, že ste správne popísali zabezpečenie miesta poistenia u klienta v prípade rizika krádež?

 • Spôsoby zabezpečenia proti krádeži (úvod, prehľad), Význam bezpečnostných dverí v poistení s dôrazom na poistenie domácnosti.
 • Praktická ukážka bezpečnostných dverí zn. Sherlock – vysvetlenie technických náležitostí jednotlivých prvkov bezpečnostných dverí.

Forma a prostriedky kontroly činnosti PFA z pozície odborného garanta
Martina Klačmanová, Finportal

Prezentácia nastavených a implementovaných mechanizmov kontroly odborného garanta vo vzťahu k podriadeným subjektom a ich činnosti, najmä:

 • spôsob efektívnej kontroly zmlúv o poskytnutí finančnej služby a vedenia záznamov; formy a prostriedky poskytovania odbornej pomoci pre podriadené subjekty; mechanizmus preverovania a vybavovania sťažnosti klientov a finančných inštitúcii na prácu podriadeného subjektu a prijímania opatrení na nápravu a odstránenie nedostatkov.

Sanácia škôd v priemyselných objektoch
Michal Straka, SANAC

 • Rýchla sanácia škody, prináša úspory na strane klienta aj poisťovne. Ako na to?
 • Faktor minimalizácie doby prerušenia prevádzky

Porovnateľnosť produktov životného poistenia
Tomáš Kročian, Broker Consulting

Nové  pripoistenia, nové ceny, využitie nových informačných technológii, nová legislatíva. Rozsiahlejšie poistné podmienky. Rozsah, štruktúra a používanie odborných pojmov robia poistné podmienky neprehľadnými pre klientov.

 • Poistné podmienky – diabol je v detailoch