Výsledky SIBAF® award 2016


SIBAF award 2016

Tlačová správa

Nezávislí odborníci z radov sprostredkovateľov neživotného poistenia  v ankete  SIBAF® award  2016 ocenili   najlepšie  poisťovne v kategórii poistenia priemyslu a podnikateľov a  v kategórii havarijného  poistenia.

Ocenenie SIBAF® award je medzi profesionálmi z poisťovníctva vysokou známkou kvality. Odpovedá na otázku, ktorá poisťovňa, pôsobiaca na slovenskom trhu ponúka najlepšie služby v oblasti neživotného poistenia. Myšlienka zorganizovať anketu SIBAF® award  vznikla spontánne, aj vďaka malej inšpirácii z bašty svetového poisťovníctva – Veľkej Británie a prvýkrát sa uskutočnila pred desiatimi rokmi, v roku 2006. Tradične ju organizuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) a jej hlavným poslaním je rozvoj a skvalitňovanie slovenského poistného trhu.

Nezávislí profesionálni sprostredkovatelia, ktorí komplexne poznajú celý proces od identifikácie rizík, prípravy ponúk, správy poistenia až po likvidáciu poistných udalostí sa každoročne zapájajú do ankety, aby na základe prísnych kritérií vyzdvihli najkvalitnejšie poistné služby na Slovensku. „Nastavujeme zrkadlo naším každodenným partnerom, aby sme ocenili ich  komplexný servis  pre klienta. Zároveň ukazujeme verejnosti i neoddeliteľnú štandardnú súčasť poisťovníctva – nezávislé sprostredkovanie a firmy pôsobiace na našom trhu. Súťaž je dobrovoľná a rozhodnúť môže každý jeden hlas. O poradí rozhodlo 122 hlasovacích lístkov zo 46 spoločností“ hovorí Oliver Borko, jeden z organizátorov ankety SIBAF® award  2016.

Keďže segment neživotného poistenia  pre slovenské firmy tvorí predovšetkým poistenie podnikateľských rizík a priemyslu a poistenie vozidiel, ocenenia sa vyhlasujú v dvoch kategóriách.

     SIBAF® award 2016 v kategórii poistenie priemyslu a podnikateľov získala Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá oproti minulému roku postúpila z druhého miesta na víťazné. Nasleduje Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu a tretia priečka patrí MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu  (Slovensko). Treba povedať, že v tejto kategórii boli výsledky veľmi tesné a o poradí rozhodovali len desatiny hodnotiacich bodov, čo svedčí o vyrovnanej kvalite všetkých troch ocenených spoločností.

     Najlepšou poisťovňou v kategórii havarijné poistenie vozidiel sa stala Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá toto ocenenie získala aj v predchádzajúcom ročníku. Na druhom mieste sa umiestnila Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali Poisťovňa, a. s.

Anketa so sebou prirodzene prináša zvyšovanie kvality služieb, ktoré na prvom mieste pocíti hlavne poistený klient. Ako sa vyjadrila Michaela Chebeňová, prezidentka Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP), keď zhodnotila najväčší prínos SIBAF® award 2016: „Ankety sa zúčastňujú významné sprostredkovateľské spoločnosti s dlhodobými skúsenosťami v oblasti neživotného poistenia. Ich záujmom je neustále posúvať prácu poisťovní pozitívnym smerom ku klientovi.  Výsledky ankety sú preto, podľa môjho názoru,  spätnou väzbou pre poisťovne na nimi poskytované služby a produkty v poistení priemyselných rizík a v poistení vozidiel. Každoročne sa stretávame s reakciou poisťovní, kedy sa zástupcovia tých, čo boli ocenené,  úprimne tešia z výsledku ankety a tých čo ocenené neboli to berú ako výzvu na nasledujúce obdobie.“

Víťazi boli vyhlásení 12.10.2016 v rámci 11. odbornej konferencie podnikateľov v oblasti sprostredkovania poistenia SIBAF® fórum 2016, ktorá sa konala v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave.

 

 

SIBAF Award 2016 – Havarijné poistenie vozidiel Body
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 91,45
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 89,79
Generali Poisťovňa, a. s. 85,12
UNIQA poisťovňa, a.s. 83,47
ČSOB Poisťovňa, a.s. 81,35
SIBAF Award 2016 – Poistenie priemyslu a podnikateľov Body
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 92,27
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 91,64
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) 91,57
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 84,8
Generali Poisťovňa, a. s. 82,86

 

PR servis zabezpečuje:

Advantage, s.r.o., Staré záhrady 33, 821 05 Bratislava, J. Koziaková, tel.: 0911 422 120, koziakova@advantage.sk