SIBAF forum 2016 – nové priestory, viac tém. Rezervujte si termín!

V poradí 11. ročník podujatia SIBAF forum sa uskutoční 12. októbra 2016 v Bratislave, priestoroch Refinery Gallery.

Na základe spätnej väzby a zvýšeného záujmu o účasť zo strany sprostredkovateľov poistenia, životného aj neživotného, sme pre aktuálny ročník pristúpili k rozšíreniu počtu miestností, celkovo 3, čo umožňuje poskytnúť účastníkom širšiu škálu tém v rámci programu.
Počas jedného dňa nazbierate aktuálne informácie o dianí na trhu sprostredkovania poistenia, názory kolegov na možné trendy, ktorými sa môže oblasť sprostredkovania poistenia v blízkej budúcnosti uberať, názory a skúsenosti kolegov v špecifických odborných témach z oblasti poistenia. A ďalšie …

SIBAF-forum-2016-banner-big-900x400px-program-a-registracia

Odborný program bude prebiehať v 3 miestnostiach, ktoré svojou kapacitou sú predurčené k rôznym typom formátov – prezentácie, panelové diskusie, workshopy. Priestory Refinery Gallery nám umožňujú zabezpečiť vyšší počet tém, ktoré môžu účastníci podujatia v rámci odborného vzdelávania absolvovať.
V rámci programu sa budeme venovať aktuálnym informáciám z procesu implemtácie smernice IDD, nadviažeme na témy z odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia, ktoré prebehlo počas roka a ďalšie zaujímavé a aktuálne témy.

Počas podujatia, jeho popoludňajšej časti, budú vyhlásené výsledky ankety SIBAF award 2016 Najlepšia poisťovňa.

O jednotlivých bodoch programu Vás budeme priebežne informovať.

Networking zóna bude súčasťou podujatia, kde budete môcť stretnúť zástupcov partnerských spoločností v ich prezentačných miestach a nadviazať, prípadne utužiť, osobné kontakty.

Investujte jeden deň do vzdelávania, zvýšenia svojej odbornosti, odbornosti svojich kolegov.
Profitujte 365 dní u svojich klientov, obchodných partnerov.

 

> > > PROGRAM A REGISTRÁCIA < < <